Nota legal

Actualitzat el 06/05/2020

Versió: 1

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet www.publicitaturbana.com (en endavant, el «Web») és titularitat de GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. (en endavant, GPU, S.L.), amb domicili social a C/. Dolors Bigas, 4 (locals 3-4) de 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amb CIF nº B61524856.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 30309, foli 74, secció 8, fulla B172154, inscripció 7ª.

Comunicacions

Telèfon: +34 93 406 75 76

e-mail: info@publicitaturbana.com

El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre GPU, S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Rubí per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que GPU, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GPU, S.L.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat https://publicitaturbana.com/politica-de-privacidad.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GPU, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per GPU, S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Queda terminantment prohibit utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb fins il·lícits, així com realitzar qualsevol actuació que causi o pugui ocasionar danys o alteracions de qualsevol tipus no consensuada per GPU, S.L., del lloc web o dels seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de GPU, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de GPU, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

GPU, S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de GPU, S.L..

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de GPU, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. GPU, S.L. es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

GPU, S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, GPU, S.L. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

L ‘absència d’errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L’absència de virus i/o altres components nocius.

E ls danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de GPU, S.L..

L ‘ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, GPU, S.L. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present avís legal ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

L ‘ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet. Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

GPU, S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, GPU, S.L. comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), GPU, S.L. es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

GPU, S.L. utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://publicitaturbana.com/politica-de-cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de GPU, S.L. cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. GPU, S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a altres llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de GPU, S.L., no s’entendrà que GPU, S.L. ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

GPU, S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

GPU, S.L. es reserva expressament el dret a modi car unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

Política de privacitat

Actualitzat el 06/05/2020

Versió: 1

Informació

Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. (des d’ara GPU, S.L.)

Finalitat

Prestació de serveis online.

Gestió de usuaris web.

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis.

Gestionar dades aportades pels candidats a procés de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment exprés e interès legítim.

Destinataris

No es cedeixen dades a tercers, excepte:

– Per obligació legal.

– A empreses especialitzades en selecció de personal i anàlisis de perfils pels candidats a un lloc de treball.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la

informació addicional.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Clàusules annexes que es troben a https://publicitaturbana.com/politica-de-privacidad.

A GPU, S.L. treballem per oferir-li a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

Per això, i a efectes del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant, «RGPD») relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, «LSSI»), GPU, S.L. informa a l’usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-li el següent:

E s recullen les seves dades perquè l’experiència d’usuari millori, atenent els seus interessos i necessitats.

S om transparents amb relació a les dades que obtenim sobre vostè i la raó per la que ho fem.

L a nostra intenció és oferir-li la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la seva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el seu consentiment.

Entenem que les seves dades li pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-nos a processar-les pot sol·licitar que deixem de tractar-les.

L a nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d’acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades, consulti els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació social: GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L.

Denominació comercial: GPU, S.L.

Domicili social: C/. Dolors Bigas, 4 (locals 3-4) de 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

C.I.F.: B61524856

e-mail: info@publicitaturbana.com

GPU, S.L. ha designat una persona de contacte interna com a coordinador de l’adaptació dins de la seva organització. Si vol fer una consulta amb relació al tractament de les seves dades personals, pots posar-se en contacte amb ell mitjançant el correu info@publicitaturbana.com.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

Nom, direcció i data de naixement.

Número de telèfon i adreça de correu electrònic.

Ubicació.

Informació relativa a pagaments i devolucions.

A dreça IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzi i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal.

Perquè i per a que tractem les seves dades?

A GPU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques.

Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.

D esenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través del lloc web i les tasques d’informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l’objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l’experiència en línia del client.

D esenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d’auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’establert al RGPD.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d’informació o alta a e-newsletters.

I nterès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l’interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

C ompliment d’obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les seves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, GPU, S.L. proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que GPU, S.L. treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d’això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

GPU, S.L. procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

On s’emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s’envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’hagin adherit al “Privacy Shield”.

Quins drets l’assisteixen i com pot exercir-los?

Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: info@publicitaturbana.com.

En virtut del que estableix l’RGPD pot sol·licitar:

D ret d’accés: pot demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre vostè.

Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.

Dret de supressió i a l’oblit: pot sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.

Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

D ret d’oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que se segueixin tractant.

D ret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licita que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Així mateix, si ten alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a GPU, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. GPU, S.L. es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

GPU, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

GPU, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modi car o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a GPU, S.L. de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GPU, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Com tractem les dades personals dels menors d’edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d’edat. No obstant això, en el cas que algun d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), GPU, S.L. exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

GPU, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a GPU, S.L..

GPU, S.L. no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a GPU, S.L.; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per de ciències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GPU, S.L.. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web www.publicitaturbana.com pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquell lloc web, quedant GPU, S.L. desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web de GPU, S.L. utilitza cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://publicitaturbana.com/politica-de-cookies.

Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

Política de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir l’Usuari a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Quins tipus de cookies hi ha?

Hi ha diversos tipus de cookies en funció de diferents criteris:

En funció del temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió. Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.

 • Cookies permanents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta.

En funció de la titularitat:

 • Cookies pròpies. Són les que pertanyen a GPU, S.L.

 • Cookies de tercers. Són aquelles la titularitat és d’un tercer, diferent de GPU, S.L., que serà qui tracti la informació recollida.

En funció de la seva finalitat:

 • Cookies tècniques i/o de personalització. Són aquelles que serveixen per millorar el servei, localitzar incidències, reconèixer a l’usuari, etc.

 • Cookies d’anàlisi i/o de publicitat. Són aquelles que serveixen per analitzar informació sobre la navegació i oferir publicitat, sigui genèrica o personalitzada.

Quins tipus de cookies són més habituals?

TÈCNIQUES: Són cookies PRÒPIES, de sessió, d’identificació, de configuració i de registre, estrictament necessàries per a la identificació de l’usuari i per a la prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari. La informació obtinguda a través de les mateixes és tractada únicament per GPU, S.L.

D’ANÀLISI: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

DE PUBLICITAT: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web i/o emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Per què serveix una cookie?

Les cookies s’utilitzen per poder oferir-serveis i/o publicitat personalitzats, per analitzar el funcionament del sistema, reconèixer quan accedeix com a usuari, localitzar incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible, així com analitzar i mesurar l’ús i activitat de la pàgina web.

Es necessita el meu consentiment per implantar una cookie?

No cal el consentiment per a la instal·lació de cookies tècniques o les que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Per a la resta, sí que es necessita el consentiment de l’interessat que es pot sol·licitar per diferents vies. En el cas de GPU, S.L., s’entendrà atorgat si Vostè segueix utilitzant la pàgina web, sense perjudici que en qualsevol moment podrà revocar-i desactivar les cookies.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques: Són aquelles creades i gestionades únicament per nosaltres, i permeten a l’usuari la navegació a través de la nostra pàgina web i la utilització de les diferents opcions com, per exemple, identificar la sessió, personalitzar informació o accedir a zones d’accés restringit.

El lloc web de GPU, S.L., utilitza (o pot utilitzar) Google Analytics, una eina d’analítica web desenvolupada per Google, que ajuda els propietaris de llocs web a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc. Per la prestació de aquests serveis, Google Analytics utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP del usuari que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com.

Per a més informació veure:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

El domini web www.publicitaturbana.com utilitza els següents tipus de cookies:Nom de la cookie

Finalitat

Expira

qtrans_front_language

Cookie d’una experiència d’usuari que s’utilitza per determinar la llengua per defecte.

1 any

1P_JAR

Cookies de Google. Transfereixen dades a Google.

1 setmana

ANID

Cookie de publicitat. Conté un valor únic generat aleatòriament que permet a la plataforma distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació s’utilitza per mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions de productes basats en dades estadístiques.

1 any

CONSENT

Google Maps, Google + Implementa determinades utilitats de Google i pot emmagatzemar determinades preferències, com ara el nombre de resultats de cerca per pàgina o l’activació del filtre safeSearch, així com personalitzar els anuncis que es mostren a la cerca de Google, o les cookies «compartició social» per el G+1 de recomanació del peu de les pàgines.

2 anys

NID

Google Maps, Google + Implementa determinades utilitats de Google i pot emmagatzemar determinades preferències, com ara el nombre de resultats de cerca per pàgina o l’activació del filtre safeSearch, així com personalitzar els anuncis que es mostren a la cerca de Google, o les cookies «compartició social» per el G+1 de recomanació del peu de les pàgines.

6 mesosCom desactivar cookies?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.Aviso legal

Actualizado el 06/05/2020

Versión: 1

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que el Sitio Web y el portal de Internet www.publicitaturbana.com (en adelante, el «Web») es titularidad de GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L., (en adelante GPU, S.L.) con domicilio social en C/. Dolors Bigas, 4 (locals 3-4) de 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amb CIF nº B61524856.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 30309, folio 74, sección 8, hoja B172154, inscripción 7ª.

Comunicaciones

Teléfono: +34 93 406 75 76

e-mail: info@publicitaturbana.com

El presente aviso legal regula las condiciones de uso del citado portal de Internet.

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones entre GPU, S.L. y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Rubí para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

Aceptación del usuario

Este Aviso Legal regula el acceso y utilización de la página web que GPU, S.L. pone a la disposición de los usuarios de Internet. Se considera usuario la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades de la página web.

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con GPU, S.L.

El acceso y navegación en el sitio web por parte del usuario supone la aceptación de la totalidad de las presentes Condiciones de Uso. En caso de desacuerdo con las condiciones debe abstenerse a usar el sitio web.

Acceso a la web

El acceso a la página web por parte de los usuarios es de carácter libre y gratuito. Algunos servicios pueden encontrarse sujetos a contratación previa del servicio.

En caso de ser necesario que el usuario aporte datos personales para acceder a alguno de los servicios, la recogida y el tratamiento de los datos se realizará de conformidad con la normativa vigente, en concreto con el RGPD. Para más información, consulte nuestra política de privacidad https://publicitaturbana.com/politica-de-privacidad.

Contenido y uso

La visita al sitio web por parte del usuario deberá hacerse de forma responsable y de conformidad a la legalidad vigente, la buena fe, el presente Aviso Legal y respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial de titularidad de GPU, S.L. o cualquier otras personas físicas o jurídicas.

El uso de cualquiera de los contenidos del sitio web con finalidades que sean o pudieran ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de cualquier tipo no consentidas por GPU, S.L., al sitio web o a sus contenidos.

El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores. La empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquiera de los contenidos del sitio web con fines ilícitos, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de cualquier tipo no consentidos por GPU, S.L., al sitio web o a sus contenidos.

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de GPU, S.L. y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se realice con los contenidos de la página web, ni siquiera, aunque se citen las fuentes, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito de GPU, S.L. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas web de la empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

GPU, S.L. no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el sitio web, y en ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de los usuarios implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de GPU, S.L.

Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por parte de GPU, S.L. será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. GPU, S.L. se reserva el derecho de ejercitar frente al usuario las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan.

Responsabilidad y garantías

GPU, S.L. declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su sitio web, así como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, GPU, S.L. no puede hacerse responsable de las siguientes situaciones que se enumeran a título enunciativo, pero no limitativo:

La continuidad y disponibilidad de los Contenidos.

La ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir.

La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.

L os daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de GPU, S.L.

E l uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el web. En consecuencia, GPU, S.L. no garantiza que el uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos que en su caso se incluyan en el sitio web, se ajusten al presente aviso legal, ni que el uso del sitio web se realice de forma diligente.

E l uso por menores de edad del sitio web o del envío de sus datos personales sin el permiso de sus tutores, siendo los tutores responsables del uso que hagan de Internet. Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces no autorizados o introducidos por usuarios mediante comentarios o herramientas similares.

La introducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.

GPU, S.L. podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al sitio web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, GPU, S.L. comunicará al usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los contenidos.

Asimismo, de conformidad con los arts. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE), GPU, S.L. se compromete a la eliminación o, en su caso, bloqueo de los contenidos que pudieran afectar o ser contrarios a la legislación vigente, los derechos de terceros o la moral y orden público.

Cookies

GPU, S.L. utiliza cookies, a los efectos de optimizar y personalizar su navegación por el sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información que se alojan en el propio terminal del usuario, la información recogida mediante las cookies sirve para facilitar la navegación del usuario por el portal y optimizar la experiencia de navegación. Los datos recopilados mediante las cookies pueden ser compartidos con los creadores de las mismas, pero en ningún caso la información obtenida por las mismas será asociada a datos personales ni a datos que puedan identificar al usuario.

Sin embargo, si el usuario no desea que se instalen cookies en su disco duro, tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Para obtener más información consulte nuestra Política de Cookies https://publicitaturbana.com/politica-de-cookies.

Enlaces (links)

La presencia de enlaces (links) en la página web de GPU, S.L. hacia otros sitios de Internet tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso suponen sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. GPU, S.L. no asumirá responsabilidad por los contenidos de un enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y disponibilidad técnica.

En el caso de que en otros sitios web se establezcan enlaces a la página web de GPU, S.L., no se entenderá que GPU, S.L. ha autorizado el enlace o el contenido del sitio web en el que se contiene el enlace, tampoco podrá incluirse en la página del enlace contenidos inapropiados, difamatorios, ilegales, obscenos o ilícitos, ni otros contenidos que sean contrarios a la legalidad vigente.

GPU, S.L. se reserva la posibilidad de contactar con el propietario del sitio web en el que se establezca el enlace si considera que se incumple la normativa, así como de ejercitar las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales.

Modificación de las condiciones

GPU, S.L. se reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de previo aviso, el presente Aviso Legal. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar periódicamente el presente Aviso Legal.

Política de privacidad

Actualizado el 06/05/2020

Versión: 1

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable

GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. (en adelante GPU, S.L.)

Finalidad

Prestación de servicios online

Gestión de usuarios web

Comunicaciones comerciales relacionadas con nuestros servicios.

Gestionar datos aportados por los candidatos a proceso de selección de personal.

Legitimación

Consentimiento expreso e interés legítimo

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, excepto:

 • Por obligación legal.

 • A empresas especializadas en selección de personal y análisis de perfiles para los candidatos a un lugar de trabajo

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la

información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las cláusulas anexas que se encuentran en: https://publicitaturbana.com/politica-de-privacidad.

En GPU, S.L. trabajamos para ofrecerle a través de nuestros productos y servicios la mejor experiencia posible. En algunos casos, es necesario recabar información para conseguirlo. Nos importa su privacidad y creemos que debemos ser transparentes al respecto.

Por ello, y a efectos de lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, “LSSI”), GPU, S.L. informa al usuario que, como responsable del tratamiento, incorporará los datos de carácter personal facilitados por los usuarios en un fichero automatizado.

Nuestro compromiso empieza por explicarle lo siguiente:

S e recogen sus datos para que la experiencia de usuario mejore, atendiendo a sus intereses y necesidades.

S omos transparentes en relación con los datos que obtenemos acerca de usted y la razón por la que lo hacemos.

N uestra intención es ofrecerle la mejor experiencia posible. Por ello, cuando vayamos a usar su información personal lo haremos siempre cumpliendo la normativa, y cuando sea necesario, solicitaremos su consentimiento.

E ntendemos que sus datos le pertenecen. Por tanto, si decide no autorizarnos a procesarlos puede solicitarnos que dejemos de tratarlos.

N uestra prioridad consiste en garantizar su seguridad y tratar sus datos de acuerdo con la normativa europea. Si desea obtener más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte los distintos apartados de la política de privacidad que se encuentran a continuación:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

Denominación social: GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L.

Denominación comercial: GPU, S.L.

Domicilio social: C/. Dolors Bigas, 4 (locals 3-4) de 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

C.I.F.: B61524856

e-mail: info@publicitaturbana.com

GPU, S.L. ha designado una persona de contacto interna como coordinador de la adaptación dentro de su organización. Si desea hacer una consulta en relación con el tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con él mediante el correo info@publicitaturbana.com.

¿Qué datos personales recopilamos?

Los datos personales que el usuario puede llegar a proporcionar:

Nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Ubicación.

Información relativa a pagos y devoluciones.

Dirección IP, fecha y hora en la que ha accedido a nuestros servicios, navegador de internet que use y datos sobre el sistema operativo del dispositivo.

Cualquier otra información o datos que decida compartir con nosotros.

En algunos casos, es obligatoria la cumplimentación del formulario de registro para acceder y disfrutar de determinados servicios ofrecidos en la web; asimismo, no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos carácter personal.

¿Por qué y para qué tratamos sus datos?

En GPU, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes finalidades:

G estionar pedidos o contratar alguno de nuestros servicios, ya sea online o en las tiendas físicas.

Gestionar el envío de la información que nos soliciten.

D esarrollar acciones comerciales y realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario, así como la gestión de los servicios ofrecido a través del sitio web y las labores de información, pudiendo realizar valoraciones automáticas, obtención de per les y labores de segmentación de los clientes con el objeto de personalizar el trato conforme a sus características y necesidades y mejorar la experiencia en línea del cliente. Desarrollar y gestionar los concursos, sorteos u otras actividades promocionales que se puedan organizar.

E n algunos casos será necesario facilitar información a las Autoridades o terceras empresas por motivos de auditoría, así como manejar datos personales de facturas, contratos y documentos para responder a reclamaciones de clientes o de las Administraciones Públicas

Informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de tu registro como usuario formarán parte del Registro de Actividades y operaciones de Tratamiento (RAT), que se actualizará periódicamente de acuerdo con lo establecido en el RGPD.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

El tratamiento de sus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legales:

Consentimiento del interesado para la contratación de servicios y productos, para los formularios de contacto, las solicitudes de información o alta en newsletters.

I nterés legítimo para el tratamiento de datos de nuestros clientes en acciones de marketing directo y consentimiento expreso del interesado para todo lo relativo a las valoraciones automáticas y elaboración de per les.

Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, comunicación con Autoridades Públicas y reclamaciones de terceros.

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?

El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su recogida (por ejemplo, mientras dure la relación comercial), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven del tratamiento de los datos.

¿A qué destinatarios se comunican sus datos?

En algunos casos, solo cuando sea necesario, GPU, S.L. proporcionará datos de los usuarios a terceros. Sin embargo, nunca se venderán los datos a terceros. Los proveedores de servicios externos (por ejemplo, proveedores de pago o empresas de reparto) con los que GPU, S.L. trabaje pueden usar los datos para proporcionar los servicios correspondientes, sin embargo, no usarán dicha información para fines propios o para cesión a terceros.

GPU, S.L. procura garantizar la seguridad de los datos personales cuando se envían fuera de la empresa y se asegura que los terceros proveedores de servicio respetan la confidencialidad y cuentan con las medidas adecuadas para proteger los datos personales. Dichos terceros tienen la obligación de garantizar que la información se trata conforme con la normativa de privacidad de datos.

En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones legales.

Los datos personales obtenidos también podrán ser compartidos con otras empresas del grupo.

¿Dónde se almacenan sus datos?

Con carácter general, los datos se almacenan dentro de la UE. Los datos que se envíen a terceros que no pertenezcan a la UE, nos aseguraremos de que ofrezcan un nivel de protección suficiente, ya sea porque cuentan con Normas Corporativas Vinculantes (BCR) o porque se hayan adherido al “Privacy Shield”.

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos?

Puedes dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos mediante una petición en el siguiente correo electrónico: info@publicitaturbana.com.

En virtud de lo que establece el RGPD puede solicitar:

D erecho de acceso: puede pedir información de aquellos datos personales que dispongamos acerca de usted.

Derecho de rectificación: puede comunicar cualquier cambio en sus datos personales.

D erecho de supresión y al olvido: puede solicitar la eliminación previo bloqueo de los datos personales.

D erecho de limitación al tratamiento: supone la restricción del tratamiento de los datos personales.

D erecho de oposición: puede retirar el consentimiento del tratamiento de los datos, oponiéndose a que se sigan tratando.

D erecho a la portabilidad: en algunos casos, puede pedir una copia de los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica para su transmisión a otro responsable.

D erecho a no ser objeto de decisiones individualizadas: puede solicitar que no se tomen decisiones que se basen únicamente en el tratamiento automatizado, incluyendo la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al interesado.

En algunos casos, se podrá rechazar la solicitud si solicita que se eliminen datos necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales.

Asimismo, si tiene alguna queja sobre el tratamiento de los datos puedes presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos.

¿Quién es el responsable de la exactitud y veracidad de los datos facilitados?

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerando a GPU, S.L. de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. GPU, S.L. se reserva el derecho de finalizar los servicios contratados que se hubiera celebrado con los usuarios, en caso de que los datos que haya facilitado sean falsos, incompletos, inexactos o no estén actualizados.

GPU, S.L. no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.

GPU, S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información. Se exonera a GPU, S.L. de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por GPU, S.L. siempre que proceda de fuentes ajenas a la misma.

Asimismo, el usuario certifica que es mayor de 14 años y que posee la capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter personal.

¿Cómo tratamos los datos personales de los menores de edad?

En principio nuestros productos o servicios no van dirigidos específicamente a menores de edad. Sin embargo, en el supuesto de que alguno de ellos se dirija a menores de catorce años, de conformidad con el artículo 8 del RGPD y el artículo 7 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), GPU, S.L. exigirá el consentimiento válido, libre, inequívoco, específico e informado de sus tutores legales para tratar los datos personales de los menores. En este caso, se exigirá el DNI u otra forma de identificación de quien preste el consentimiento.

En el caso de mayores de catorce años podrá procederse al tratamiento de los datos con el consentimiento del usuario, exceptuando aquellos casos en los que la Ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos para proteger sus datos personales?

GPU, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a GPU, S.L.

GPU, S.L. no es responsable de hipotéticos daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a GPU, S.L.; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de GPU, S.L.. Ello, no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Enlaces a otros sitios web

En el sitio web www.publicitaturbana.com puede haber enlaces a otras páginas web. Al clicar en uno de estos enlaces y acceder a un sitio web externo, la visita estará sujeta a la política de privacidad de dicho sitio web, quedando GPU, S.L. desvinculada de cualquier tipo de responsabilidad acerca de su política de privacidad.

¿Cómo utilizamos las cookies?

El sitio web y las RRSS de GPU, S.L. utilizan cookies, a los efectos de optimizar y personalizar su navegación por el mismo. Las cookies son ficheros físicos de información que se alojan en el propio terminal del usuario, la información recogida mediante las cookies sirve para facilitar la navegación del usuario por el portal y optimizar la experiencia de navegación. Los datos recopilados mediante las cookies pueden ser compartidos con los creadores de las mismas, pero en ningún caso la información obtenida por las mismas será asociada a datos personales ni a datos que puedan identificar al usuario.

Sin embargo, si el usuario no desea que se instalen cookies en su disco duro, tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Para obtener más información consulte nuestra Política de Cookies https://publicitaturbana.com/politica-de-cookies.

¿Puede modificarse la política de privacidad?

Esta política de privacidad puede modificarse. Le recomendamos que revise la política de privacidad con cierta periodicidad.

Política de cookies

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder el Usuario a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies existen?

Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios:

En función del tiempo que permanecen activadas:

 • Cookies de sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.

 • Cookies permanentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

En función de la titularidad:

 • Cookies propias. Son las que pertenecen a GPU, S.L.

 • Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de GPU, S.L., que será quien trate la información recabada.

En función de su finalidad:

 • Cookies técnicas y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para mejorar el servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc.

 • Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada.

¿Qué tipos de cookies son más habituales?

TÉCNICAS: Son cookies PROPIAS, de sesión, de identificación, de configuración y de registro, estrictamente necesarias para la identificación del usuario y para la prestación de los servicios solicitados por el usuario. La información obtenida a través de las mismas es tratada únicamente por GPU, S.L.

DE ANÁLISIS: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

DE PUBLICIDAD: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web y/o almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

¿Para qué sirve una cookie?

Las cookies se utilizan para poder ofrecerle servicios y/o publicidad personalizados, para analizar el funcionamiento del sistema, reconocerle cuando accede como usuario, localizar incidencias y problemas que puedan surgir y solventarlos en el menor plazo posible, así como analizar y medir el uso y actividad de la página web.

¿Se necesita mi consentimiento para implantar una cookie?

No se precisa el consentimiento para la instalación de cookies técnicas o las que sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

Para el resto, sí se precisa del consentimiento del interesado que se puede solicitar por distintas vías. En el caso de GPU, S.L., se entenderá otorgado si Vd. sigue utilizando la página web, sin perjuicio de que en cualquier momento podrá revocarlo y desactivar las cookies.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

Cookies técnicas: Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por nosotros, y permiten al usuario la navegación a través de nuestra página web y la utilización de las diferentes opciones como, por ejemplo, identificar la sesión, personalizar información o acceder a zonas de acceso restringido.

El lugar web de GPU, S.L., utiliza (o puede utilizar) Google Analytics, una herramienta de analítica web desarrollada por Google, que ayuda a los propietarios de sitios web a medir cómo interactúan los usuarios con el contenido del sitio. Para la prestación de estos servicios, Google Analytics utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario que será trasmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la web Google.com.

Para más información ver:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

El dominio web www.publicitaturbana.com utiliza los siguientes tipos de cookies:

Nombre de la cookieFinalidadExpira
qtrans_front_language

Cookie de experiencia de usuario que se utiliza para determinar el lenguaje predeterminado.

1 año

1P_JAR

Cookies de Google. Transfiere datos a Google.

1 semana

ANID

Cookie Publicitaria. Contiene un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.

1 año

CONSENT

Google Maps, Google+ Implantan determinadas utilidades de Google y pueden almacenar ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch, así como personalizar los anuncios que se muestran en la búsqueda de Google, o cookies de ‘Social Sharing’ para el botón G+1 de recomendación del pie de las páginas.

2 años

NID

Google Maps, Google+ Implantan determinadas utilidades de Google y pueden almacenar ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch, así como personalizar los anuncios que se muestran en la búsqueda de Google, o cookies de ‘Social Sharing’ para el botón G+1 de recomendación del pie de las páginas.

6 meses

¿Cómo desactivar cookies?

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.